lørdag 25. juli 2020

Majestetiske Storehesten

Super tur på Storehesten i dag

Godt jobba med oppsett av tau til å halde seg i nær toppen....
I vest ser vi mange kjende fjell ved Dalsfjorden
 
Panorama austover

Flott utsikt til Bygstad

Olaug og eit kunstverk med 
...grunn til ettertanke


...ei kjekk påminning ved toppen....😍

Tame sauer på godt fjellbeite.
Heilevangsstaurane i bakgrunnen

Olaug ved Grunnevatnet

Helge Kårstad - her bak Storehesten i dag -
Helge er primus motor for Storehesten opp og løypa til Storehesten.
Vi slo av ein prat i lag. 

Dagsturhytta Skaraly
Litlehesten i bakgrunnen

Olaug hadde booka inn Storehesten (Kvamshesten) for ferien som ho nettopp har starta andre del av. Det rare var at vi i går, og kvar for oss, hadde tenkt oss ut dette fjellet i dag. Å kome oss litt vekk frå heimefjella. For med knall vèrmeldingar, og vèrskifte på gang, måtte vi jo få litt ekstra ut av dagen. Så vi reiste avgarde vèl klokka 7 frå Stongfjorden. Og som eg hadde tenkt, var vi blant dei aller første inne ved parkeringsplassen. Denne er ovanfor bommen i enden av skogsvegen på Kårstad i Bygstad. Her var det berre to andre - eit austlandsk par som var på vitjing med eit anna par på ei hytte i Djupedalen. Vi gjekk litt framfor og bak oppover. På toppen hadde vi oss ein god prat. Dei einaste som var der då.

Elles gjekk turen oppover fantastisk flott. Det var ei stund sidan eg har vore her oppe, så eg lèt meg storleg imponere over god sti, god merking og elles fantastisk arbeid med tilrettelegging av løypa. Slikt ligg det eit enormt dugnadsarbeid bak. 

Utsikta på toppen av Storehesten, eller Kvamshesten om du vil, er jo eineståande. I alle himmelretningar. Mot Bygstad, Bjørvikestranda. Mot Jostedalsbreen i aust, Ålfotbreen i nord. Og sjølvsagt fantastisk å sjå mot Heilevangsstaurane og Blegja, og alle fjella i vest som eg kjenner så godt frå før. Inkludert mot Dalsfjorden og ein bit av Dalsfjordbrua. Kjekt å sjå alt frå ein annan synsstad. 

For ein god del år sidan budde eg eit par år i Bygstad. Mellom anna på Kårstad. Då gjekk eg ein heil del i desse traktene. Vårskiturane var spesielt kjekke. Då gjekk turane også ofte frå Fauske, Hjelmeland og Berge. Men det er no snart ein mannsalder sidan.... 😀 

I dag var det veldig godt å kome tilbake hit. Og så i det nydelege vèret. Noko som heilt sikkert mange av dei vi møtte kan skrive under på - ja det aula med folk og ungar då vi gjekk ned igjen. Vi traff òg folk eg kjenner. Og slo mellom anna av ein prat med Helge Kårstad. Han har lagt ned eit enormt arbeid gjennom mange år her oppe. Elles traff vi mange unge folk med ungar som skulle på dagsturhytta Skaraly. Ja, parkeringsplassen var svart med bilar då vi kom ned igjen. Nede i Vikja vart det sjølvsagt lørdagshandel på O.A.Lunde - inkludert cola og fortent is - sidan vi var i Bygstad. Etter gamalt får eg vel seie... 😎

Kjempetur!

Fotoserie Storehesten (Kvamshesten) 250720Ingen kommentarer: