tirsdag 21. mars 2023

Facebook Fossedalen i dag


Fossedalen og fjella ikring

Frå eit facebook-innlegg på Fossedalen - i grøne far i dag. Interessant stoff om skjøtselsplanar for slåttemark, områdeskildring for naturbase og vekstar. 

mandag 20. mars 2023

Utegangarar

Utegangarar ved Høgeheia i dag

ds

Kystgeit/melkegeit 🐏i Sogn er eit heitt tema om dagen. Mattilsynet vil visst få avliva den gamle flokken som går i fjella der inne. Av omsyn til geitene. Så rart det enn høyrest ut. For min del håpar eg dei finn ei fornuftig løysing og let geitene få leve. 

Nokre tøffingar av utegangarar finn vi og på Stavenesodden. I Høgeheia traktene. Eg traff på dei igjen i dag tidleg. Nesten på høgste toppen. Dei klarar seg godt. Trekkjer ned nord/sør til granskog og fjære om det kjem mykje snø. 

Landskapet blir halde vedlike av geit og sau. Ja, vi skulle hatt endå fleire gåande ute heile året. Meiner no eg 😉🐏

lørdag 18. mars 2023

Fjell og ved

 


Flott morgontur på Høgeheia. Deretter arbeid med ved i Gjerda med Håvard og Olaug. 
Vår i lufta!

fredag 17. mars 2023

Mars i bilder

Etter ein vinterleg og hustrig marsmånad kan det vere kjekt å sjå tilbake på litt flottare dagar. Så her er nokre tidlegare bilder frå denne vårmånaden.

God helg!

mandag 27. februar 2023

Fin Bergens-tur
Ei disse i solnedgang - Maria og Villemo 

Tåkeboge på HøgeheiaVi hadde oss ein fin tur til Bergen i helga. På vitjing til Marie og Øyvind. Alltid like kjekt.

I dag var det tilbake på Høgeheia. Som fleire gonger i det siste. Turar eg ikkje har blogga. Det blir litt drøvtygging av det... Men i dag var det litt spesielt med ein tåkeboge på toppen. Danna av iskrystallar av sola i sør. Stilig!

torsdag 9. februar 2023

Fantastisk helsemessig tiltak

Dalsfjorden

Dei tre siste postane på årets TiTur Dalsfjorden som startar 1.mai manglar eg bildemateriale frå. Det er Østenstad i Dale rett ovanfor Dalsåsen, Skurveholten, ein topp utom Hauglandssenteret og Eldbjørgstien på Eina (Grytøyra). Alle tre enkle og lette turar. Skisserte med kart og beskrivelsar på linkane ovanfor. Under ligg dei andre postane med eigne bildefilmar. 

Som før nemnt vil det ligge føre eigen app frå 1.mai for registrering. Dessutan bøker til å skrive namn i på postane. Som før om åra. 

Etter denne gjenomgangen min, er det berre å gle seg til våren og sommaren og flotte tur- og naturopplevingar. Og takke Ingeborg O. Tysnes, John Lien og Indre Sunnfjord Turlag for organiseringa av dette fantastiske helsemessige tiltaket. Og så sjølvsagt sende ei stor takk til alle som gjer eit stort dugnadsarbeid med rydding og merking av turane. God tur! 🏃

(P.S. Her kjem nok nærare info når det lir ut på våren så følg med...)
 

onsdag 8. februar 2023

TiTur med Rundtur i Askdalen

Motiv frå Askdalen

ds
Smørkletten/Steinheia i bakgrunnen

Rundtur i Askdalen er også ein av turane som er bestemt arrangert på TiTur Dalsfjorden i år. Beskrivelse og kart på ut.no. Oppstart 1.mai. 

Askdalen ligg som ein inngangsport sør/nord til mange flotte toppar som krinsar dalen. Vi kan nemne Blåfjellet, Siktanuten/Eggene, Hjartåsen, Steinheia/Smørkletten, Jamneheia, Kultingane og Fristadfjellet (alle bildefilmar med motiv frå Askdalen). Alle toppane har stiar og er merka. Rundt Askdalen kan ein med andre ord gjere turen så lang som ein vil. Den populære 7-fjellsturen går også rundt på toppane kvar vår. 

Som første linken viser får du registrert deg på posten nede i dalen. I eiga bok eller på app når den tid kjem. Elles kan nemnast at det er god parkering ved vegen ovanfor kyrkja i Askvoll. 

God tur når den tid kjem - eller gå han no for den del. Snøfritt som her er..... 😄

Toppane nær sentrum i Askvoll er alle godt merke

Askdalen mot sør
t.v. Kultingane og Fristadfjellet


tirsdag 7. februar 2023

Ta med familen til Nykshytta

Påskestemning på Nykshytta

Det ligg fleire turbøker på hytta


Fin utsikt til Dalsfjorden, Holmedal og Straumsnes

Ein annan post på årets utgåve av TiTur Dalsfjorden, er Nykshytta i Holmedal. Oppstart 1.mai.

Beskrivelse og kart ligg på ut.no Det er god parkering ved vassverket. Turen hit er ein grei tur for liten og stor. Perfekt som familietur. Solvendt ligg hytta til mot sør. Flott utsikt til Dalsfjorden. 

Rundt Nykshytta har vi elles mange fine fjell som ein kan nå på same turen. Mest kjende er Dokka og Moldura. Kombinasjonsturen via Hålandsstølen er anbefalt. Turen er elles fin å gå heile året, uavhengig av TiTur. 

Panorama: Utsikt frå ruta mellom Kalderasnipa/Dokka og Nykshytta