søndag 5. mars 2017

Krigstankar

Selfie Furefjellet

Militærhelikopter

Eg fekk i grunn nok av snø i går. Og ein av dei mest snøfrie plassane på fastlandet i Askvoll er Stavenesodden. Furefjellet og Høgeheia er flotte å gå på heile året om ein ynskjer seg lite snø. Dette er òg greie turmål om ein ikkje vil bruke heile dagen i fjellet òg. Det finst jo andre måtar å bruke tida si på enn i fjellet òg. Som elles i dag med middag- og kaffibesøk. Og sport på TV.

Det bles i dag. Ein kald søraust kuling ut fjorden. Det bles også godt på Stavensodden. Men som nemnt stort sett snøfritt med litt tele i jorda.

Elles kvapp eg godt då tre digre militærhelikopter nærast flaug rett over meg. Med eit forferdeleg rabalder. Det gav assosiasjonar til innslag frå Syria. Her på den fredlegaste plassen på jord. Men med si eiga krigshistorie å fortelje. Staveneset var åstad for mangt eit krigsdrama i si tid. Vi får håpe at slike scenario aldri får sjå dagens lys her ute igjen.

Askrova
Smelvær

Stongfjorden og HolevikaIngen kommentarer: