lørdag 25. mars 2017

Eg søkte tilflukt

Desse søkte ikkje tilflukt

...men beita fredeleg vidare....

God sti og merking på Høgeheia
Eg søkte tilflukt
At skodda kjem fort her på kysten, veit vi som bur her. Så òg i dag. På Høgeheia i føremiddag vart skodda som sleppt ut av ein sekk. Eg sat og vente eit bèl der på toppen og lurte på om ho letta, men den gong ei. Eg gav meg såleis på turen austover til Lia, Liavika og Grimelia. Såg ingenting likevel. Ja, då vart det med turen på Høgeheia i dag. I og for seg heilt greitt. I skodda og silregnet. Fin liten trimtur for det.
  


Ingen kommentarer: