mandag 6. mars 2017

6. mars 2017
Ja det er i grunn greitt å ha hjorten i Flokeneset samla på ein plass. Gjerne godt inngjerda som her. Det er ikkje til å kome forbi at eg har hatt ein god porsjon flaks som ikkje har køyrt i hel nokon av arten dei mange åra eg har pendla.

Kanskje vandrar det mykje hjort hit frå indre strok grunna den tidlege våren? Eller lèt seg lokke av ein ny slåtteteig som her? Farleg er iallefall hjorten for oss pendlarar. Og neppe særleg bra for bøndene heller. Men slik går det med mengda av hjort når vi har utrydda alle naturlege rovdyr og endra balansen i naturen. Kanskje er det til sjuande og sist oss sjølve å skulde for mengda av hjort? Hjorten gjer jo berre det som er naturleg for han. Slikt sett er det nok verre stilt med oss menneske...

Ingen kommentarer: