søndag 8. oktober 2017

Staute merkekarar

John Lien og Jan Arne Lilletofte

På Osland i dag tidleg

 


Eg såg to karar ved Indrevågefjellet i dag tidleg gå i retning Middagsnipa på merkeoppdrag for fjelltrimmen komande sesong. Den nye opna i dag. Eg rekna med den eine var John Lien. Han har mykje med merking i fjella. Inne på Middagsnipa møttest vi. Det var rett som eg antok. John hadde med seg Jan Arne Lilletofte. (Det viser seg visst i etterkant at det var motsett). Vi pratast ei stund på toppen. Diskuterte mellom anna beste trasèen å sette opp merkestikkene dei hadde med seg. Siste stykket var nemleg best å få oversyn over frå toppen. 

Vest att mot Indrevågefjellet gjekk eg først. Eg rekna med den raude jakka mi var god å sjå der eg gjekk. Eg sette òg opp nokre vardar. Så no er løypa til Middagsnipa godt merka av stikker med refleks på toppen. No er det berre å sette i gong å gå for eigen helsevinst. Fjelltrimmen er eit godt tiltak i så måte. Takk til mellom anna John og Jan Arne som driftar merking. 


Legg inn en kommentar