lørdag 1. april 2017

Frå himmel til helvete..

Frå onsdag...til storm i kasta, skodde og piskande regn i dag...
Dramatisk overskrift i dag. Men det er nesten sant. Frå fantastisk solnedgang på onsdag til eit inferno utan like i dag. Ja, slik kan livet på kysten ofte arte seg. Ikkje minst når du kjem opp i fjellet i sidelengs høljande regnver, tjukk skodde og storm i kasta.....

I dag slo vèrgudane om frå onsdag. Og på Toreheia får ein alt. Og sjølvsagt veit eg kva eg går til. Med fjellet her oppe som næraste nabo. Duringa i fjellsida som eg høyrer frå tunet heime fortel ei historie. Inga overrasking i den. Bortsett frå at eg i dag vart blåst overende bak varden. Uoppmerksom som eg var då eg skifta klede. Å gå ned på knær av vinden er no meir vanleg...

Største overraskinga i dag var likevel då eg traff på eit polsk, ungdommeleg par ved granskogen nedanfor Rinda. Dei stod rimeleg tørt og vindstille ved stien og drakk kaffi. På ein av dei minst gjestmilde dagane du kan tenkje deg her oppe hadde dei teke turen frå Førde for å gå på tur. Gjennom bloggen min drog dei kjensel på meg òg. Etter 5 år i Norge prata dei godt norsk, så eg slo av ein prat med dei. Ganske utruleg. Og personleg veldig kjekt at bloggen når ut til folk og kan virke som ei inspirasjonskjelde til å nytte fjellet til eige velvere. Så les de dette polske venner må eg seie meg imponert av at de tok ut og opp i fjellet ein slik dag. Til og med for første gong her ute. Impressed! Kor langt de gjekk veit eg ikkje. Fornuftig var det heilt sikkert å snu ved Svartevatnet iallefall.... Eg anbefalar dykk å kome att ein flott solskinnsdag! Her er fotos frå området:

Toreheia YouTube eigne fotos

Elles, som vanleg, god trim å gå på Toreheia. Og som sagt - her får du alt! 

Ingen kommentarer: