torsdag 21. september 2017

Fjelltrim 2017/2018 - Nonsholten (ny)

Frå Nipebu til Nonsholten
  
Flott utsikt frå Nonsholten mot Fossedalen, Eitrenipa, Nordre og Søndre Kringla og Blegja

Nonsholten midt i bildet

Frå AHIL Fjelltrimgruppe v/Dag Tore Mjåseth

"NYE FJELLTOPPAR I SIKTE 🏃😊


Søndag 8 oktober er den store bok bytte dagen, den dagen ligg det ute nye bøker på dei nye fjelltoppane våre. Samme dag om kvelden tar vi inn dei gamle, for årets sesong. Vi har fått ny og gammal topp for sesongen 2017/18.
Fjelltrim 2017/18 har desse fjelltoppane:
Gjelsvikfjellet 663 moh. 10 p. (Øyra/Markavatnet)
Jamneheiane 456 moh. 10 p. (Askvoll)
Hekkelfjellet 706 moh. 10 p. (Holmedal)
Middagsnipa 639 moh. 10 p. (Osland/Stongfj.)
Nonsholten 752 moh. 30 p. (Ottersteinen/Rivedal)
Blegja 1304 moh. 50 p. (frivillig)
Kjem med meir info om toppane/parkering/stiar/merking.
God tur til alle🚶🏃"Utsikt mot Nipebutraktene

Frå Mountains in Askvoll

Nonsholten på Heileberget er nok ein relativt ukjend topp for mange. Den ligg omlag midt mellom Driveknolten i vest og Fløyen i aust, og litt lenger mot nord. Her er difor ikkje utsikt til sjølve Dalsfjorden frå toppen. Derimot er det veldig flott utsikt nordover og mot nordvest, aust og nordaust. Fossedalen ligg nett "nedom føtene".
Nonsholten midt i bildet. Foto frå skaret på Driveknolten.
Storehesten mot venstre.
Når det gjeld ruter til Nonsholten er det fleire.Truleg blir det litt hipp som happ tidsmessig og avstandsmessig om ein vil gå frå Rivedal over Driveknolten til Nonsholten, eller frå Otterstein over Fløyen (ved sistnemnde får ein sjølvsagt køyringa til/frå Dalsfjordbrua i tillegg). Frå nord kan ein gå frå Nipebu og opp skaret aust for Driveknolten. Ein kan òg gå opp ved sørvestenden på Atlevatnet via Vagstaddalen. Eller via Fossedalen til Dalsstølen og Grautadalsvatnet og opp. Som ein veit er det gode parkeringstilhøve i Rivedal og ved Otterstein (kan bli trangt på flotte dagar ved sistnemnde). Varden på Nonsholten
Driveknolten midt i bildet
Obs: Til vinteren bør du vere fjellvand om du vil gå opp framsida frå Otterstein. Her er bratt og ikkje reint ufarleg ved snø- og isforhold.
Legg inn en kommentar