lørdag 17. juni 2017

Ein bauta takkar av

Kari overrekte Marit blomar og sjekk frå banken

Yngre krefter på Kundesenteret
her Andrine og Arve

Kari Støfringsdal i midten
Kari Paulen heldt tale


Kari og Magnus til Anne-Lise og Torbjørn
I går mønstra Marit Berli av i banken. Etter omlag 34 år som lojal og serviceinnstilt medarbeidar. Vi hadde difor ei verdig og flott avslutning på karrieren hennar på Vassenden hjå Kari Støfringsdal i Fjordamattunet. Maten var heilt utruleg god. Og spesielt var det at vi fekk vere med på å lage den sjølv. Iallefall deler. 

Kari heldt tale og overrekte sjekk og blomar frå banken. Eg heldt òg tale, las eige dikt og gav Marit gåvesjekk frå oss kollegaene. Marit takka kvar og ein av oss med eigne ord. Stemninga svinga frå latter til tårer. 

Tusen takk til Marit. Ho er høgt verdsett hjå oss kollegaene på Kundesenteret. Bildelink Fjordamat 160617


Legg inn en kommentar