mandag 29. mai 2017

Hjort og laks


Tja - var kanskje ikkje så verst denne assosiasjonen....
Å treffe hjort i fjellet samanlikna med dei som går på heimebøen er som forholdet mellom oppdrettslaks og villaks. Mogeleg desse her "tok han heilt ut" i Bjørnastigvatnet for nokre år sidan. 
Legg inn en kommentar