onsdag 24. august 2016

"Friluftslivets uke"

Siste solstrålane for dagen på Eitrenipa

Lett duskregn og sol skaper fint kveldslys

Soloppgang i aust ved Blegja


Det nærmar seg årets markering av friluftslivet - "Friluftslivets uke" frå 3-11 september. Det er Norsk Friluftsliv saman med friluftsorganisasjonane som står bak denne årlege markeringa. Fleire stadar rundt om i landet blir det arrangert friluftsaktivitetar i regi av lokale lag. Som før startar veka med #nattinaturen lørdag 3.september. Bli med på natt i naturen! Anten åleine eller saman med andre. Det treng ikkje vere større ekspedisjon enn å overnatte ute i hagen...:-) Meir info her

Blogg i fjor


Ingen kommentarer: