tirsdag 26. september 2017

Fjelltrim 2017/2018 - Middagsnipa Frå Mountains in Askvoll

Sjå festa innlegg AHIL- fjelltrim 2017/2018

I dag er vi på Middagsnipa. Ny fjelltopp på fjelltrimmen frå 8.oktober. Middagsnipa ligg mellom Indrevågefjellet og Kvamsnipa, på platået mellom Osland og Skjerlia (sjå kart som kommentar). Terrenget er småkupert og steinete. Nesten utan vegetasjon.

Som på dei andre toppane på fjelltrimmen er det fleire ruter opp. Den mest nytta er over Vågeskaret på Osland og opp den lange og relativt bratte bakken. Stien slyngar seg oppover og er grei å følgje. Ovanfor den lange bakken er terrenget ganske flatt, men stig litt inn mot Indrevågefjellet. Det er bra varda inn hit. Frå Indrevågefjellet til Middagsnipa er det ein fordel å få merka noko meir. Terrenget er uoversiktleg i dårleg vèr og skodde/snøfok.

Eit annan alternativ til vegval er å gå frå Skjerlia via Kvamsnipa til Middagsnipa. Denne ruta er nok ikkje så mykje brukt. Her er heller ikkje merka. Det er dessutan fullt mogeleg å ta rundturen frå Oslandsbotnen via Stordalsfjellet til Middagsnipa/Indrevågefjellet og ned att stien til Vågeskaret. Forandring på turane er alltid kjekt. (Personleg synest eg det alltid er kjekkast å gå ein veg opp og ein annen ned igjen).

Middagsnipa er stort sett grei å gå på heile året. Men det er som oftast ein klår fordel med å bruke broddar om vinteren. Som elles i Askvoll-fjella på denne tid. Spesielt opp den bratte bakken frå Osland kan det vere hardt og isete om vinteren, Men kanskje er det nettopp på denne tid du kan få dei flottaste opplevingane når det gjeld lys og stemningar. 

Vedlagt nokre vinter/haustbilder frå/ved Middagsnipa.
Legg inn en kommentar