lørdag 17. januar 2015

Kraftutbygging i Rørvika


I same søknaden som utbygginga i Fossedalen ligg det no ei omsøkt kraftutbygging i Rørvika. Den omfattar Storelva, Stølselva, Tobbedalsvatnet og Nipevatnet. I dette høve har eg sett saman ein bildeserie her i frå. Frå alpint høgfjell til fjord. Som ein veit er Heilefjellet det einaste fjellet på desse kantar som ber det alpine preget heilt ned til havnivå ved Heilevang. Dette er i seg sjølv eineståande. 

Rørvika har ei mykje nytta rute til Blegja. Eg har gått den over hundre gonger sidan eg flytta til Stongfjorden. Det er den raskaste vegen til den flotte toppen med nydeleg utsikt over Førdefjorden til Kvammen og Vevring. Den er no T-merkaLegg inn en kommentar