tirsdag 21. mars 2023

Facebook Fossedalen i dag


Fossedalen og fjella ikring

Frå eit facebook-innlegg på Fossedalen - i grøne far i dag. Interessant stoff om skjøtselsplanar for slåttemark, områdeskildring for naturbase og vekstar. 

Ingen kommentarer: