tirsdag 13. februar 2018

Skunde seg langsamt

Mange skundar seg heim frå fjellet. Anten ein spring eller lagar svingar i laussnøen. Underteikna har prøvd begge deler. Men som det er sagt - "you can`t run away from time"...! Brukar ein derimot tid på tur - "skundar seg langsamt" eller går "ein sein tur", kan ein oppleve meir av naturens underverk enn når ein stressar seg heim igjen. Kanskje vil somme få inntrykk av at dette er ein klisjè, men noko er det likevel i det.
Vedlagt ligg to bilder av "Iceicles", på godt norsk isjuklar eller istappar. Fotograferte under to steinar. Det eine teke ved Gjelsvikefjellet og det andre i sørenden av Krokavatnet. Dette er òg Mountains in Askvoll Visit Norway og #fjordkysten


Legg inn en kommentar