torsdag 3. november 2016

Home sweet Home

Det har blitt skrive ein god del negativt om den flotte bygda Stongfjorden i det siste. Mykje av desse skriveria virkar sårande på oss som bur her. Etter mitt syn er det mange som bør gå ein omgang med seg sjølv i kva karakteristikkar dei legg ut om andre. Spesielt på facebook. Kanskje er det viktig å minne oss alle på at livet ikkje er svart/kvitt, og at ei sak alltid har to sider.

Vedlagt ligg to snuttar frå ei flott bygd med flotte menneske. Om siste snutten er nokre år gamal, så bur faktisk somme av oss i Stongfjorden endå....Trass i negativ omtale, skule- og butikknedlegging! 

Ingen kommentarer: