søndag 29. januar 2017

Ein rar vinter

Smørskornova

Fint lys ut Flekkefjorden
  
Vassenden på Langevatanet
i Holmedal
Skålefjellet

I dag starta fjellturen i Oslandsbotnen i 09-tida. Opp Brekka til Botnastølen og vidare til Svelia. Så opp skaret på sørvestsida til Smørskornova. Her kryssar denne ruta den merka stien frå Stongfjorden til Nipebu. På toppen av Smørskornova skein sola flott ut Flekkefjorden (sjå bilde). 

Så gjekk turen vidare ned på vestsida av fjellet til Langevatnet. Følgde så ovannemde merka ruta til aust om Siklabergvatnet, og vidare opp høgda mot Svarthamrane. Deretter beint nord til Skålefjellet i Stongfjorden. 

Varden på Skålefjellet hadde fått seg ein trøkk. Om det var Urd eller lynnedslag veit eg ikkje. Men fleire steinar var falle av varden. Også der boksen med boka hadde lege var rasert. Boksen såg eg difor ingen ting til. Borte vekk. Sikkert for alltid. Det skal iallefal eit under til å finne den igjen... Så no må eg ha meg ein ny tur opp dit med ny bok, og rette litt på varden. 


Dryss av nysnø blåst inn i kvar ei sprekk


Turen gjekk så ned att mot bygda via Skålefjelletsvatnet (øvste ruta) og Gjerdedalen. 

Det er i grunn litt rart å vandre i fjellet no. I dag kjendest det ut som det var vår i lufta. Og iallefall ikkje i slutten av januar! Null snø, våt is og fleire plussgrader. Ganske høgt til fjells. Men på toppen av Skålefjellet hadde det drive inn noko snø med vinden i løpet av natta. 

Flott tur i dag òg!


Legg inn en kommentar