tirsdag 1. desember 2015

Kroken på døra for Vestavind?

Ikkje heit dimmen til Vestavind då...

I dag vart det kjendt at vindkraftselskapet Vestavind A/S har fått avslag på søknaden om å byggje Bramangerlandet vindkraftverk. Dette føyer seg inn i rekkja av andre avslag, utsetjingar og trekte søknader. Vestavind hadde i alt 7 prosjekt:

Okla – Konsesjon – ca. 9 turbinar
Bremanger – Avslag – ca. 26 turbinar
Hennøy – Konsesjon – ca. 11 turbinar
Lutelandet – Konsesjon – ca. 13 turbinar
Ytre Sula – Søknad trekt – ca. 39 turbinar
Haram – Konsesjon – ca. 16 turbinar
Folkestad – Søknad trekt – ca. 20 turbinar

I alt planar om ca. 134 turbinar + ca. 6 testturbinar til havs ved Okla og Lutelandet.

Også Lutelandet Energipark er 100 % eigd av Vestavind Kraft AS.

Vestavind Kraft eig 46,17 % i Haram Kraft AS, og 32,5 % av Sula Kraft AS.

Lutelandet og Haram har fått utsetjing til 2020.  

Med dagens kraftprisar og prognosar for framtida er det vel tvilsamt om det kjem opp ein einaste ny vindturbin i det heile teke...Legg inn en kommentar