fredag 20. februar 2015

Nytt medlem

Fin framside frå Fossedalshengenipa på turprogrammet i år...

For ein tre-fire år sidan tok eg å melde meg ut av DNT i protest mot det eg såg som totalt manglande miljøengasjement blant medlemmer og tillitsvalde. Ikkje ein gong i spørsmålet om nedbygging av kystlandkapet for industriområde for vindturbinar var interessa der. Eg er kritisk til naturengasjementet i organisajonen i dag òg. Altfor få står på barrikadane i arbeidet med å ta vare på norsk natur. Vassdrag etter vassdrag forsvinn, og stadig meir landskap blir bygt ned. Dette utan at folk reagerer. For meg er dette eit samvitsspørsmål. Eg synest difor det er beklageleg at ikkje fleire medlemmer i turlaga, som tilsynelatande set pris på naturen dei vandrar i, ikkje ser det på same måte. 
Så mi oppfordring er - bry deg om norsk natur!

No når det er sagt, kan eg likevel stadfeste nedanfornemnde. 

Velkommen som medlem i DNT og Sogn og Fjordane Turlag.

Gustav Skaar, Hovedmedlem (kr. 610), medlemsnr: 6078155.

Eg har fått meg eit flettande nytt medlemsnummer! 
Dette er nok mest Alvar Melvær si forteneste + Astrid...
Legg inn en kommentar