fredag 13. februar 2015

Høyringsfråsegn Fossedalen

"Kulturminnet tok vare på naturminnet"

Etter intenst arbeid i det siste nærmar det seg sluttføring av høyringsfråsegna i tilknytning til den omsøkte kraftutbygginga i Fossedalen. Fjellturane mine har difor lege på vent. 
Som med alt anna her i livet er det viktig med prioriteringar. 
 Kanskje etterkomarane våre ein dag vil takke for ovannemnde. 
Personleg er det iallefall kjekt å ha godt samvit!
Legg inn en kommentar