lørdag 6. september 2014

Sauesanking

Eg hadde sauesankinga i Holmedal i bakhovudet då eg gjekk opp frå Neset i dag tidleg, og hadde tenkt meg Moldura. I "vegskiftet" nedom Langedalen bestemte eg meg likevel først for å gå ut på Størdalsstauren, sidan eg hadde sett ein heil del sauer her ute sist eg var på Moldura. Og det stemde. For etter å ha vore utom toppen, fann eg mengder med sau nett innom på sørsida mot Størdalen. Eg telefonerte då Ole Andrè og avtalte å ta desse med meg mot Fagredalen. Det skulle syne seg lettare sagt enn gjort !

Hovudflokken sprang rett nok retning Fagredalen. Og sidan Connie m.fl. kom opp Størdalen, tok dei over denne flokken då dei kom opp. Men sjølvsagt delte flokken seg, og ein heil del sprang i retning Langevatnet mot Mannskaret. 

For å gjere ei historie kort, så var eg mot Mannskaret to, tre gonger, og nesten det same på Størdalsstauren. Og etter 5 timar var eg sliten. Eg fekk dei 10 siste på rett kjøl til Holmedal, og fekk gitt beskjed om at nok var nok. Eg tok meg difor eit par skiver på Fanafjellet,  fekk roa meg ned, og sette nasen på heimveg. 

På veg heim ovanfor Langedalen, fekk eg brått auge på dei tre hjortane ovanfor. Artig og kjekk oppleving som toppa ein god fjelltrimdag...:-)

Legg inn en kommentar