torsdag 7. juni 2018

Diverse ruter

Svortevikstølen (Krokvasstølen)

Eg har prøvd meg på ein ny GPS-tracker app på mobilen, og kopla Gpx-filene mot Fylkesatlaset. Det ser ut til å komme betre ut på bloggen enn Google Earth. Så langt som eg evnar. Under er difor nokre kart på turar som eg har gått i det siste. Det fine med desse karta er at dei kan scrollast. Det kan òg leggast på lag med interessant opplysningar om området m.a. naturkvalitetar. 

Fylkesatlaset til Fylkeskommunen er i seg sjølv veldig bra.










Legg inn en kommentar