mandag 21. mai 2018

Rundt omkring

Blegja og austre Leknesvatn

Eitrenipa


Nordre og Søndre Kringla.
Dale i SUnnfjord og deler av Fossedalsvatnet


Utsikt nordover Krokavatnet. Fossedalshengenipa t.v.


Søndre og Nordre Kringla


Under hammaren ved Krokavatnet

Svortevikstølen i dag

I dag gjekk eg turen på Eitrenipa via Leknesvatna. Deretter ned Eitreskaret og austsida av Krokavatnet til Svortevikstølen (Krokvasstølen), og tilbake til Markavatnet der bilen stod. Sjå GPS-tracking under (denne er dog ikkje heilt nøyaktig på satelitten til Google). 

Eg har skrive om denne turen mange gonger. Den går i eitt av dei flottaste områda i kommunen. Trass i kraftutbyggingane. Området kring Leknesvatna og Krokavatnet har eg alltid likt veldig godt. Utsikta austover Leknesvatna mot Blegja er fantastisk. Likeeins det idylliske området ved vadet mellom vatna (det austlege vatnet er ein meter høgre enn det vestlege.  Det renn ei kort elv mellom dei. Her er det forøvrig ei god bru). 

Dei siste åra har eg meir og meir gått austsida av Krokavatnet på denne turen.. Det passar godt for å gå  tilbake til Markavatnet. Det står nokre veldig flotte og gamle fjellfuruer her som rammar perfekt inn vatnet og Fossedalshengenipa

Sjølvsagt er det flott å gå om Fossedalen òg. Men då er aberet henting på Otterstein, og deretter henting av bil ved Markavatnet. Slikt klaffar ikkje alltid like godt. Og ein er avhengig av andre. Difor er det veldig kjekt å ha fleire alternativ til same turen om du vil. 

Eg toppa ut Eitrenipa kl 9.40. Det bles ganske mykje der oppe. Vèret var overskya med litt solgløtt. Snøen oppe i skaret var nesten heilt borte. Men tankar om å gå N&S Kringla i same "snuren" slo eg raskt i frå meg. Mest på grunn av vinden. Kjekk og lang nok tur med det som var for ein godt 60-åring...👴

Foto Eitrenipa rundt 210518Legg inn en kommentar