lørdag 12. mai 2018

Hanna som konfirmant

Margunn,, Hanna, Tor Ivar og Sander

Mamma, Olaug, Peter, Sander og Tor Ivar

Kristine
Hanna


Besteforeldre og konfirmant
Hanna med oldemødre

Hanna og Anna

Konfirmanten
Ingegerd, Harald og Annemor


Olaug og Ingebjørg

Vilde, Lene og Anna

Nikolai og SanderEldste barnebarnet mitt, Hanna Skaar Vallestad, vart konfirmert i Førde Kyrkje Kristi Himmelfartsdag. I det høve vart det sjølvsagt teke mange bilder. Ovanfor er nokre få. 

Sjølve festen vart helden på Sunde Skule i Førde. Vi hadde ein særs triveleg dag i lag. Utan å kome nærare inn på det. 

Ingen kommentarer: