søndag 15. april 2018

Tapte minner

I dag gjekk Olaug og eg den flotte ruta frå Holevika på Staveneset til Høgeheia og vidare aust til Lia og Liavika. Deretter langs fjorden til Vågen i Grimelia. Vi sette att ein bil i Vågen før vi køyrde ein til Stavenset. Denne vandreruta er no heilt snøfri. For vi er i grunn leie snø både Olaug og eg. Vi storkosar oss utan. Og så slepp dei sundfrosne tærne frå kalde vinerturar mine fleire påminningar om iskalde fjell....

Vi hadde med både kaffi og mat. Noko vi inntok i Liavika. Denne ubebudde og veglause perla av ein gamal gard ved Stavfjorden. Så stille så stille. Berre susen av havet og elva å høyre. I tillegg til ei nyankomen linerle som song og pussa fjøyra på nausttaket. Fantastisk. Eg kjenner mange perler i kommunen. Både høge og låge, fugl og fisk... Kvar med sin sjarm. Liavika er mellom desse. Ein stad eg alltid vil kome tilbake til. 

Vågen i Grimelia

Ingen kommentarer: