onsdag 27. september 2017

Fjelltrim 2017/2018 - Jamneheiane


Frå Mountains in Askvoll

Sjå festa innlegg AHIL- fjelltrim 2017/2018

Den femte og siste obligatoriske toppen på fjelltrimmen for komande sesong er Jamneheiane på vestsida av Eidsfjorden. Den er også nordlegaste toppen på Askvoll-halvøya (sjå kart som kommentar).

Den tradisjonelle ruta hit er opp heile Askdalen og forbi austsida av Steinheia. Det er god sti heile vegen. Ei anna ruta som underteikna har nytta mykje er å gå frå Nordeide via Fisma og rett opp skaret til Fismavatnet og til toppen (det er alltid ein fordel å redusere bilkøyringa)..... Det er dussutan fint å gå frå Follevåg for å få litt forandringar på turane. Jamneheiane er den toppen på sjølve Askvoll-halvøya som ligg lengst frå sentrum. Utsikta derimot er blant dei beste i alle retningar (sjå foto). Det er fint å gå hit heile året.

Det er gode parkeringstilhøve ved innløpet til Askdalen i Askvoll. Her står det òg informasjonsskilt over fjell og ruter kring sentrum.


Legg inn en kommentar