mandag 25. september 2017

Fjelltrim 2017/2018 - Gjelsvikefjellet

Frå Mountains in Askvoll

Sjå festa innlegg AHIL- fjelltrim 2017/2018

Gjelsvikefjellet i Kvammen er eit nydeleg fjell. Og det er ein nydeleg tur å gå frå parkeringsplassen ovanfor skytebana i Skorva og vidare opp Fesselia, Knuthjellen, Selvikliane og forbi Selvikestølen og Gjelsvikestølen. Her i frå tek du opp til venstre og opp på toppen. Det er oppgådd sti heile vegen til stølane (sjå kart i kommentar). Vidare opp er det varda. Langs ruta er det god utsikt til Eitrenipa og Fossedalshengenipa. Ved Gjelsvikestølen ser du Blegja og Rørviknipa i all si prakt (bilde ovanfor).

Ein annan veg på Gjelsvikefjellet er å gå frå Selvika på nordsida av Skorvatunnelen og opp Litlerimma til Gjelsvikestølen. Men det er dårlegare parkeringstilhøve ved fylkesvegen enn ved førstnemnde. 

Gjelsvikefjellet er flott å gå på heile året. Her er fantastisk vinterlys frå aust om du startar ein tidleg vintertur hit. Legg inn en kommentar