torsdag 13. april 2017

"You can`t run away from time"   
Utsikt sørvest/vestover frå Eitrenipa

Steingrunn ovanfor Øvre Fossedalen.
Mogeleg gamal geitefjøs sidan dei
hadde geiter i Øvre.
N & S Kringla ved myra ovanfor
Øvre Fossedalen.
Skåra ned midt i bildetDet vart ei temmeleg tung affære å kome seg opp på Eitrenipa i dag. Ja, eg skulle nok ha teke med trugane. For det låg tung sigesnø opp dei bratte skårane mot toppen. Også i partiet ned igjen mot Eitreskaret. I tillegg til skodda som låg på Nordre og Søndre Kringla, var det heilt uaktuelt å gå over desse toppane òg. 

Idyllisk ved Leknesvatna mot Eitrenipa.
Men opp skårane til toppen låg det tung sigensø....

Ned Eitreskaret var eit kapittel for seg. Med våt snø opp igjen på fjorårsgraset var det glatt. Her er det òg bratt. Bratt og glatt! Og steinut. Men med varsemd gjekk det greitt. Likevel tappa dette meg for krefter òg. Fossedalshengenipa var difor uaktuelt. Eg hadde nemleg den òg i baktankane. You can`t win them all - heiter det visst. Sagt på ein annan måte - gape over for mykje er aldri særleg lurt... 

Fossedalshengenipa og Krokavatnet

Frå Eitreskaret følgde eg den vanlege ruta til kloppa på Krokavatnet. Deretter gjekk eg opp til Svartevatnet. Så vestsida av Krokavatnet nord att til Svortevikstølen. Turen til Markavatnet og bilen igjen var faktisk meir enn lang nok. Trøtt nok som eg vart. 

Svortevikstølen (Krokvasstølen) i dag

Nei, eg veit ikkje eg. Kanskje er det alderen som gjer sitt inntog?  At eg ikkje alltid klarar å nå over like mykje som før er nok ein kjennsgjerning eg må ta inn over meg. Det er jo skilnad på å vere 20 og å vere 60... Og alderen er iallefall ikkje noko å gjere noko med. Som Kinks syng "You can`t run away from time". Nei, kanskje meir optimistisk som Prøysen "Du skal få ein dag i måra"... Påska er no heldigvis nett begynt...👱

Legg inn en kommentar