søndag 10. juli 2016

Strevsam fjellkjø

Fint på altanen kl 04.15...

På høgdedraget aust for Leknesvatna
I dag tok eg turen frå Rørvika til Høgefjellet og ein fisketur i Bjørnastigvatnet. Fin fisk, men vanskeleg å få. Og endå vansklegare å gå. Mykje sva og hamrar som går bratt i vatnet. Dessutan tilgrodd der det er mogeleg å ta seg fram. Så om eg skal anbefale dette for "gud og kvar mann" tvilar eg på. Så kjøa i dag sat langt inne. Men fantastisk flott er ho då....:-) Smellfeit og raud i kjøtet.

Returen til folk att tok eg vest til Leknesvatna og Skjerlia. Som den kjekke fru eg har her i heimen, kom Olaug og henta meg. Eg sat forresten på med ho til Rørvika òg, då skyssen i dag tidleg gjekk med Ingrid Anita til Førde. Ho skulle ta morgonbussen til Bergen. 

Flott, men strevsam tur. Fjellkjø av ein viss storleik er ikkje det enklaste ein balar med...:-)

Kjøa i dag var skikkeleg fin....


Legg inn en kommentar