onsdag 6. juli 2016

Sælebot i fjellet

Sissel Hestad, Viola Barwitzki og Olaug Søreide

Det er liten tvil om at friluftsliv og fjellrangling er godt for helsa. Både fysisk og psykisk. Ved å halde seg i form forlenger ein livet.
Når det gjeld å nytte fjellet som middel for folkehelsa, er dette godt dokumentert. Korleis ein legg opp turane sine er sjølvsagt individuelt. Nokon likar arrangerte turar der mange går i lag. For sikkerheit og sosialisering. Andre blir trigga av poeng og beste tider på toppane. Enkelte søkjer fred og fridom i einsemd. Gjerne i filosoferingens teikn. Det er vel heller ingen løyndom at fjellet kan verke som regulator og botemiddel mot ein stressande kvardag. Fjellet har dessutan vist seg å vere utmerka medisin mot rus.
Ein av dei mest nytta klisjèane vi har er "Ut på tur aldri sur". Eg traff desse damene på Stordalsfjellet. Dei kan vere eit godt vitneprov for akkurat det.

Legg inn en kommentar