torsdag 7. juli 2016

BlåfjellssåtaI dag er vi på Blåfjellssåta i Holmedal. Fjellet ligg mellom Bakkefjellet og Blåfjellet. Toppen er ein pinakkel. Og når du ser han på avstand, m.a. frå Dale, så ser det ut som han står midt på Bakkefjellet. Mange veit difor ikkje at dette er to fjell, men trur begge er Bakkefjellet.

Det er flott utsikt frå Blåfjellssåta. Omlag den same som frå Bakkefjellet. M.a. inn Dalsfjorden og Flekkefjorden. Men i motsetnad til Bakkefjellet så ser du ned på Bogestølen og Bakkestølen og bort på Hålandsstølen. Ein ser dessutan opp Fagredalen og til Dokka, Moldura og mot Svarthamrane og Hekkelfjellet i nord. Mot aust ser vi alle dei vanlege fjella i den retningen. Det næraste er Smørskornova og Rivedalskletten.Bogetjørna ligg rett nedom. Langevatnet aust om.
Blåfjellssåta er ein fin topp å klatre opp på når ein likevel går den vanlege vegen frå vassverket til Bakkefjellet. Blåfjellet kan også takast med "i same snuren"... Ein kan sjølvsagt halde fram turen til Hekkelfjellet eller austover òg. Alt etter som. Men nedturen til vassverket, kan ein ta i skaret mellom Blåfjellet og Blåfjellssåta til Bogestølen. Det er god sti frå stølen til vassverket.
Bakkefjellet, Blåfjellssåta og Blåfjellet er gode alternativ til tur i Holmedal. Til liks med Dokka og Moldura ‪#‎mountainsinaskvoll‬ 

Legg inn en kommentar