tirsdag 14. juni 2016

M/S StangfjordFlott og høgtideleg markering i Stongfjorden i dag då M/S Stangfjord kom heim frå Hardanger Fartøyvernsenter der den har lege til restaurering. Båten er ikkje heilt ferdig, men skal få siste hand på verket på Jensbua, ytst i Flekkefjorden. I tillegg skal det på plass ny motor. 

Det er Ove Losnegård og skuta hans Linnea som har slept M/S Stangfjord frå Hardanger og heim att. Og inn Stongfjorden var det ein heil konvoy båtar som følgde slepet. M.a. Bakkejekta.

Det vart helde fleire takketalar for engasjementet som har ført båten hit den er i dag. Utan eldsjelar som brenn for kystkulturen hadde ikkje båten blitt restaurert. Ordførar Frida Melvær føretok den ærbødige dåpen av båten. 

For Stongfjorden er båten særs viktig som kulturberar for det gamle industrisamfunnet.  

(treng ab.)Ingen kommentarer: