onsdag 8. juni 2016

Frå Mountains in Askvoll


Nyleg har vi hatt føre oss eksempel på konglomerat fjell. Som beskrive er fleire av fjella våre i Askvoll av denne "støypte blandinga" av stein. Men steinen eg tok bilde av på lørdag viste seg å vere meir spanande enn som så. Ei intiutiv kjensle gjorde at eg markerte han godt i haust for å finne han att i år.
Eg tok såleis kontakt med min geolog-ven Even Vie i dag, og synte han bildet. Han virka nærast i "fyr og flamme". Eg har fått lov å referère han litt på dette.
"Sjå der ja. Kva bergart det er snakk om er vanskeleg å sei ut frå biletet. Men når ei rund blokk har ein annan bergartssamansetnad enn den lokale berggrunnen, og den i tillegg ligg oppå ei høgde slik, er det så og sei diagnostisk for flyttblokk - altså istransportert. Desse er fine å datere. Når dei smelta ut av brefronten vart dei eksponert for kosmisk stråling som omdanna enkelte isotop i steinen. Vi kjenner kva rate dette skjer med og kan dermed rekne ut kortid isen forsvann frå Kringla. Eg var med eit par professorar og tråla heile Alden etter sånne for nokre år sidan, utan å finne noko. Så i enkelte område er dei ganske ettertrakta pga. informasjonen dei kan gje".
Og...
"Dette er akkurat i eit område kor isen er tolka til å ha stoppa opp for ein periode, under tilbakesmeltinga. Grusen ved Dingemoen og ei morene på Lekneset er relatert til same event".
Så fjell er spanande. Kanskje meir enn den vanlege fotturist tenkjer på? Uansett er det kjekt å vite kva ein ser eller trakkar på. Om ein er på fjellet eller ei...
‪#‎mountainsinaskvoll‬
Legg inn en kommentar