torsdag 21. april 2016

Så uendeleg trist

Askvoll har skrota samarbeidsånda kring Dalsfjorden
og er SIS-lamifisert 


Så trist. Så uendeleg trist. Når framtida vår. Framtida til våre barn og barnebarn blir avgjort av udugelege maktmenneske. Menneske utan integritet. Som sèl si sjel og si skjorte for kniplingar. 

Eg snakkar sjølvsagt om avgjerda til Askvoll kommune i går om å skrote samarbeidstanken i HAFS. Samarbeidet som no var i god emning etter at vi fekk Dalsfjordbrua. Dei udugelege maktmennska vil heller gå for ei SIS-lamifisering av kommunen vår. Ja, det er heilt ufatteleg. Så inn i granskauen sørgjeleg. At intentiteten vår blir kasta på båten av grunne menneske. 

HAFS-draumen mange av oss hadde var sjølvsagt ein buffer mot sentralisering og avfolking av landet vårt. Vårt land! Vi som no hadde funne kvarandre og blir tvangsskilde. Når no udugelege politikarar, valt inn i ein tidsavgrensa periode, sel makta til høgstbydande, er det klårt som klåre dagen at vi ikkje lenger er herre i eige hus. Flyttar du makt, flyttar du fridom. Du flyttar nærleik. Du rokkar ved identitet. Du rokkar ved kjærleik. Kjærleik til våre kommunar. Bygt opp gjennom generasjonar av far, mor, slekt og vener. 

Eg skjemst over å vere ein del av grunne menneske..... 

No set eg min lit til Kjetil Felde og andre oppegåande politikarar i Fjaler at dei ikkje går i SIS-lamifiseringsfella dei òg. Så kanskje får dei meg heim att....

Facebook-sida "Mountains in Askvoll" som eg administrerer er i dag lagt ned. 

Legg inn en kommentar