søndag 3. april 2016

Portafjellet Stordalsfjellet og Vardenova

Portafjellet
Stordalsfjellet t.v. Vardenova t.h.bak



Velkomstkommitè i Oslandsbotnen

For ein flott tur det vart i dag. Og vèrmeldingane heldt det dei lova med flott vèr tidleg på dag....

Så eg var på plass i Oslandsbotnen litt før 08. Der eg vart ynskt velkomen av geitene på Osland. Dei sov ikkje dei heller.... 

Etter å ha helst på geitene bar det opp Brekka til Botnastølen. Eg var litt spent på snøforholda. Men dei var som forventa. Eg gjekk gjennom snøen med skorna med ein gong. Så då var det berre å feste på seg trugane. Dei vart for det meste på føtene resten av turen. Eg tok dei berre av på dei tre toppane eg besøkte. 

Frå Botnastølen gjekk turen så vidare opp lia mot aust til Porten. I dag tok eg nordsida av Portafjellet og først opp på toppen her. Der denne utsikta  møtte meg i dag tidleg: 

Nydeleg utsikt frå Portafjellet til
Dokka, Moldura, Skålefjellet, Høgeheia,Toreheia og Stongfjorden

Eg heldt så fram bort toppane på Portafjellet, før eg gjekk over på Stordalsfjellet. Med blant anna denne utsikta:

Utsikt mot sørvest frå Stordalsfjellet
Vardenova bakerst og litt av Dokka

Søndagsmorgon på Stordalsfjellet

Eg gjekk så ned dalen på vestsida av Stordalsfjellet til øvst i Stordalen. Her tok eg så vidare opp og vestover til Vardenova. Som vèrmeldingane hadde varsle var det no begynt å dra over med lette skyer for sola. Litt vind kom det òg. Men i nord var det framleis ganske klårt:

Utsikt mot nordvest frå Vardenoa der vi ser
Ytrevågefjellet, Florø og Osland

Sidan eg var litt usikker på snøen på den relativt bratte nordvest-sida ned til enden på Svelivatnet, gjekk eg beint ned på nordsida til Porten igjen på vestsida av Portafjellet. Deretter ned igjen på Botnastølen og Oslandsbotnen. 

Diverre er det ikkje så mykje liv å skrive heim om. Det er nesten for vinter å rekne i fjellet endå. Litt spor etter rev, hare og rype ser eg. Men det er i grunn alt. Utanom utsika då...!

Kjempeflott søndagstur på vèl 4 timar. Nok det med trugar på føtene...!


Legg inn en kommentar