torsdag 14. april 2016

Eg veit ei lita jente...

"Holmedal i Førde Storkommune"?

Eg veit ei lita jente

1) Eg veit ei lita jente, ja eg kjenne ho så vel 
eg veit ei lita jente nord i skogen 
Med raude kinner augo blå, 
med fine hender føter små 
eg veit ei lita jente nord i skogen 

2) Med blomstertjørna langt til skogs, 
så langt så langt til skogs 
Der talatrosten synge så om kvelden 
På setervollen stod, Ei vene jente glad og lo 
For straks austan tjørna der gjekk losen 

3) Og raud og rund gjekk sola attom Åsen ned i vest 
Så mørkt, ja så mørkt det var i skogen 
På setervollen gav Ei vene jente bort sitt ja: 
Eg har ein liten kjærast nord i skogen 
Ja, på setervollen gav Ei vene jente bort sitt ja: 
Eg har ein liten kjærast nord i skogen 

...sang mor mi til meg då eg var liten. Det er då ein veit ein er blitt gamal seiest det. 
Når ein går i barndomen. Men som Erik Bye sang 

"Så lenge skuta kan gå, så lenge hjertet kan slå 
Så lenge solen den glitrer på bølgene blå"

er det lov å seie i frå!Ja alt var betre før. Ein psykolog ville heilt sikkert sagt at det er slik menneskehjernen er laga - ein hugsar berre det beste og har gløymt alt det andre. Men saka er den at eg er i krigshumør om dagen. Ja rett og slett forbanna. Over prosessen ikring kommunesamanslåing i Askvoll (og Fjaler for den del). For eg føler eg har ein fot i kvar av kommunane. Bokstaveleg tala. Og då lyt ein få lov å bruke sine demokratiske rettar både her og der. Til å seie i frå!

Mamma og pappa
(det er 1 år 1 månad og 1 dag sidan pappa døde)
Pappa hadde vore i harnisk over SIS flørten...
Pappa var ein klok mann!


At eg sjølv ikkje var vaken nok, og gjekk i bresjen for å protestere, då Fossedalen, Dalsstølen, Heileberget og Kringla gjekk til Askvoll, har eg måtte avfunne meg med (sidan eg er på turbloggen min så nemner eg ikkje alt anna).  Men at no det same området skal gå til Førde, er meir enn eg kan akseptere. Fossedalen og Kringla i Førde! Førde Vgs. avd Dale? Eg får mareritt. Eg får ikkje sove. Og i reint fòksinne lèt eg det gå ut over stakkars Olaug i går kveld òg. Men ein ting er sikkert - høgrefolk skal ikkje få frårøve meg identiteten min. At dei sjølve ser ut til å mangle slikt er deira problem. Ikkje mitt. Eg er daling! Eg er hafs-ar. Ikkje Askvolling i Førde eller eit kvart anna... Eg er lojal til mitt distrikt og min heimkommune. Eg legg meg ikkje flat. Verken for fanden på veggen eller hans oldemor!  

Dette området kan i framtida høyre til "Førde Storkommune"


Så kan eg sjølv starte med å ramse opp, fram og tilbake, opp og i mente om alle mogelege grunnar for at eg meiner ein er mest lukkeleg som liten. Om maktarroganse. Sentralstyring. Om folkestyre eller elitestyre. At det er professorar som meiner det same som meg kan du lese om her. Men eg treng faktisk ikkje nokon til å fortelje meg kva som er rett og gale. Eg veit det sjølv. Takka vere mor mi og far min, Dale og alle andre som er ein del av min identitet. Og som har vore med på og skapt min lojalitet til Dalsfjorden, Fjaler og Askvoll! Dette er ikkje Førde. Førde er noko heilt anna. Bygt opp på andre identitetsprinsipp. Som aldri, aldri kan bli mine!

Dale i Sunnfjord ein tettstad i "Førde Storkommune"?

Legg inn en kommentar