torsdag 21. april 2016

Arven av vår


Eg ventar deg borte ved grinda åt far
På leiting i landskap med blømande svar
Dit minnene speglar si stendige makt
hjå vaktar av kjelde til visdom og prakt

Eg kjenner det hamrar i hjarta dei slag
frå minner av landet som lysnar av dag
Ja livet det glødar av kjærleiken stor
til vener og kjære på land og ved fjord

Dei livgivne draumar er fødde i meg
er fostra i kjærleik på fruktsame veg
Dei vårlege fargar skal varma mitt sinn
og kjærlege vindar skal stryka mitt kinn

Min lengt går til dagar av brusande vår
eg aldri skal tenkja på gårsdagens sår
Hei sola - der kjem du - i morgonen blid
no haustar vi draumar til æveleg tid

Tekst og foto 
G.Skaar 
Legg inn en kommentar