lørdag 10. oktober 2015

Fjellkjære lam 2

Fristadfjellet, Blåfjellet, Atløynipa og Alden.
Foto mellom Kalderasnipa og Dokka.


Som eg avslutta mitt forrige blogginnllegg med, var det avstad for å sjå etter lamma igjen i dag. Eg starta såleis frå Eidsfjorden i 8-tia, og gjekk først opp bakkane mot Eidsvatnet og Kalderasnipa. 

Det går nokre sauer som er sleppte ut igjen oppe i bakkane her. Nokre av dei høgt over fjorden. Men dei tre som gjekk heilt oppe ved nordvestenden av Eidsvatnet, var eg usikker på om høyrde til denne flokken. Eg melde difor desse tre til Heidi på Ringstad, då eg først såg berre to.... 

Elva frå Eidsvatnet


No viste det seg at dette var det siste eg såg av sorten i dag. For etter å ha gått opp på Kalderasnipa, og helde fram til toppen på Dokka, var det heilt fritt for kvite dottar. Då eg så var klar over at det gjekk folk opp frå Ringtad, og såg over området her nede, gjekk eg vidare til Moldura. 

Kjend utsikt frå Dokka.
Bakkevatnet fremst. 


Etter å ha kome ned igjen mot Nyksvatnet, såg eg ein person på stien mot Moldura på motsett side av dalen. Vedkommande såg eg att då han/ho runda kanten på toppen, men personen gjekk truleg ned igjen mot vest og masta som står her. Eg såg iallefall ikkje personen att. 

Eg knipsa eit par bilder, før eg gjekk den vanlege vegen mot nord og toppen av Fagredalen til Fanafjellet. Eitt av dei finaste utsiktsmotiva mine er nede på nordsida. 

Motiv frå dalen mellom Moldura og Fanafjellet,
rett vest frå toppen av Fagredalen

Holmedal, Straumsnes og Dokka frå Moldura.
Nysvatnet t.h.

Deretter heldt eg fram austover til Mannskaret, der eg på søraustsida gjekk opp bratta til Svarthamrane. Fin utsikt til Holmedal her i frå. 

Selfie på Svarthammrane i dag


Det har gått nokre sauer i traktene Siklabergvatnet/Hekkelfjellet, og frå Svarthamrane er det god utsikt hit med kikkert. Men det gjekk etter det eg kunne sjå ingen sauer her heller. Kanskje er dei trekte ned igjen på vestsida av Bakkefjellet mot bygda igjen? Etter å ha fått konstatert dette, tok eg nordover den vanlege ruta til Skålefjellet i Stongfjorden. Toppa ut her, og gjekk ned att stien til Gjerdedalen og bygda. Og vaflar og Cola på butikken. 
Flott tur igjen....!

Ser du nøye etter stakk eg innom hunset på Skålefjellet....


Foto


Legg inn en kommentar