søndag 7. juni 2015

Sylvbordet på Brendeheiknappen

Tjernet på Brendeheiknappen.
Bak ser vi Fløyen, Heileberget og Fossedalshengenipa t.h.


Tjernet med Søndre Kringla bak
Frå gamalt av er det fleire segn knytt til Fossedalen og ikringliggjande område. Eitt av segna er om sylvbordet på Brendeheiknappen. Det skal liggje i det avbilda tjernet på toppen. Her er eit par bilder av dette frå i går. Sjølve segnet om bordet kan du lese her.

Det segnet ikkje seier noko om, er at det visst skal vere ein person frå nordsida av fjellet, som ikkje så fælt lenge sidan skal ha teke turen sør om, for å tappe ut vatnet i håp om å finne bordet. Ja, for det ser ut som om det er greve i kanten på tjernet. Noko som kan skimtast i venstre bildekant. Diverre er det berre flate myra her, så å tappe ut tjernet soleis er gjerne ikkje so enkelt. Om denne siste historia har vorte eit segn atte på segnet, ja det seier historia ingenting om... Personen skal visst nok vere i live i dag...


Legg inn en kommentar