torsdag 14. mai 2015

Water of love....


Skjerlia

Eitrefossen

Utløpet av Leknesvatna
Lagunane
Eitrenipa
Selfie Eitrenipa
Dale frå Eitrenipa

Ved Fossedalsfossen


Nedre Fossedal

Elraki

I dag gjekk eg den nydelege turen frå Skjerlia til Leknesvatna og på Eitrenipa, og ned igjen Eitreskaret til Øvre Fossedalen, Nedre Fossedalen og via Fossevikja til Ottersteinen. I motsetnad til utbyggingane som føregår i Skjerlia, er det rimeleg sikkert at Fossedalen på hi sida av fjellet er redda for kraftutbygging (sjå biletserie).

Etter ei kald natt var det faktisk frose på i høgda i dag tidleg. Og eg som i utgangspunktet lurte på om eg trong broddar, gjekk med det over fleire parti. Spesielt opp nordsida av Eitrenipa var det dønn frose på med knallhard skare. Trugane som eg bar med meg, fekk eg derimot aldri bruk for.... 

I utgangspunktet lurte eg på å gå opp på Kringla, nord og sør òg, men skaret ned ovanfor Øvre Fossedalen såg ikkje særleg bra ut. Snøen var vinkla veldig bratt rett ut for fjellet, så det tok eg ikkje sjansen på.


 Det ligg framleis "ekkel" snø ned skaret frå Kringla - 
i dag tidleg var det i tillegg frose på....


Bilda fortel vel sitt om turen. Noko nærare skriveri om turen langs Fossedalsvatnet og til fjorden er vel unødvendig, men eg kan nemne at det låg ein smålom-par i nordre enden av vatnet (sjå biletserie). Elles såg eg ein steinskvett i nedre og ringtrast i øvre. Heipiplerka er komen på høgste fjellet for eit par veker sidan. 

Det er elles sett opp ny bru over småelva på den nye stien frå Otterstein/Fossevikja (Sigmund, Rolf, Svein Magne). Stien ser flott ut, og er klar for opning 31.mai.  
Foto Skjerlia_Eitrenipa_Fossedalen 140515Legg inn en kommentar