mandag 26. januar 2015

Fossedalen



Det vart solid fleirtal mot utbygging av Fossedalsvassdraget i Fjaler kommunestyre i dag. Avstemminga synte 20/3 mot utbygging. I tillegg er rådmannen i Askvoll si innstilling til kommunestyret sitt møte der på onsdag også negativ. Les her

Så langt ser dette bra ut! 

Seinare - det vart langt meir spanande med avstemminga i Askvoll enn i Dale 12 mot og 9 for. Likevel har vi vunne to viktige delsigrar i arbeidet med å ta vare på Fossedalen og Fossedalsvassdraget for framtida.




Legg inn en kommentar