onsdag 17. desember 2014

God Jul


Det lyser frå vakker ei råme
ei høgtid skal atter no kome
Med heilage songar i stove
og nokon som truskapen love

Ein engel frå ovan oss vakar
den einsame tause deltakar
I steinen står skrifta til henne
ja, lyset for alle skal brenne

Eit hjarte av sola oss helse
som nyfødd og edel ei frelse
Du glede av sol ved mi side
du tindrar som vårblomar blide

No kimer det klokker til elden 
eit fjordfolk finn gleda i kvelden
Ei helsing til vener eg sender
til kjærleik og varmande hender

Tekst og foto 
G.Skaar

Legg inn en kommentar