torsdag 11. desember 2014

Engebø og Fossedalen

Førdefjorden, Kvammen og Engebø

Som sikkert somme veit har eg engasjert meg mot utbygginga av Engebøfjellet med tilhøyrande deponi i Førdefjorden. Eg samla i går i hop nokre bilder med utsyn dit. For det meste teke på veg til Blegja, Bilda ligg på vedlagde link. 

Som ein òg veit, er høyringsfristen for ei eventuell utbygging av Fossedalsvassdraget sett til 27/2-15. Så det er mykje som skjer om dagen. At grisevèret set ein liten stoppar for fjellivet, tek eg berre med på kjøpet...Legg inn en kommentar