tirsdag 2. september 2014

Sau og pinsle (viser til bloggen frå søndag)

Media har vore full av historier om sauer som har vorte drepne av rovdyr og hund i det siste. Det er like ille å sjå kvar gong. I mine trakter har eg likevel aldri opplevd dette. Sjølv om gaupe og rev truleg er årsaka til mange bortkomne lam. 

No vil eg ikkje gå nærare inn på nokon rovdyrdebatt her og no, men i høve lammet eg fann på søndag, kom eg på historia om sauen eg oppdaga i fjor haust. "Villsauen" med mykje ull, var surra som ei svinesteik i gamal rusta piggtråd ! Han prøvde å springe frå meg, men eg tok han sjølvsagt att, og hadde eit svara styr med å få av han piggtråden. Eg kan skrive under på at ein villstyrig sau, surra i piggtråd, slett ikkje er nokon spøk å ha mellom beina ! Lettkledd og utan hanskar, sila blodet frå hender, armar og føter. Ja om nokon hadde sett meg der og då, hadde dei nok aldri kunne innbillt seg at det var ein sau eg hadde hatt om hende, men heller ein tiger. Eg måtte faktisk skjere ulla delvis av sauen for å få han fri frå piggtråden...!

Grunna dårleg vèr,  hadde eg ikkje med meg kameraet denne dagen. Men eg fann eit par elendige mobilbilder frå "kampen" med å få frigjort sauen. Eg legg dei  ut her, sjølv om piggtråden ikkje er så lett å sjå. 


Sauen er fri, deler av hameen ligg att
Sauen er surra i piggtråd
I våre dagar er piggtråd ulovleg i bruk etter kva eg veit? Likevel florerer det med gamle gjerder ute i naturen, der piggtråden er ei felle for sauer og andre dyr. Det burde vere ei kommunal oppgåve å få rydda slikt vekk frå landskapet. I tillegg er det sjølvsagt at kvar og ein av oss som ferdast ute ryddar opp etter oss. Eingongsgrillar, fiskegøtt, tau og søppel representerer ein stor fare for dyrelivet. I tillegg er det særs skjemmande i naturen.  Legg inn en kommentar