onsdag 26. februar 2014

Ny søknad om kraftutbygging i Fossedalen

Fossedalsvatnet med Øvre Fossedalen

Så må ein nok ein gong registrere at det ligg føre søknad om kraftutbygging i Fossedalen. Søknaden ligg no til handsaming i NVE. Det er ikkje nett første runde ein må gå om dette. Men vi er klare til å kjempe nok ein kamp for å halde området utbyggingsfritt. Ein håpar sjølvsagt på mest mogeleg støtte frå folkevalde og andre i denne kampen. 

Som ein veit blir det i desse dagar arbeidd med å forlenge stien frå Otterstein til Fossevikja Stien som er T-merka vidare gjennom Fossedalen til Nipebu. Ein håpar difor også på støtte frå Sogn og Fjordane turlag. 

Eg har i dag lagt inn eit notat om dette på facebook i Dale og Askvoll, i tillegg til Origo-Fjaler. I same høve har eg arbeidd om stillfilmen frå Fossedalen. Her ligg ein ny versjon:
Legg inn en kommentar