torsdag 6. februar 2014

Hundsåna, what`s next ?

Slik såg det ut på FV 609
ved Hundsåna mandagskvelden

Lesarinnlegg i Firda

I det siste har FV 609 ved Hundsåna vore stengd mange gonger fordi ein har reinska fjellet.Til stort tolmod for oss som dagleg ferdast her. Kor mykje midlar ein har lagt ned i dette, kan ein berre spekulere i. Seinast forrige veke sa ein seg ferdige med reinskinga (for denne gong). Problemet med fjellet er at det er heilt porøst. Med vekslande temperatur, nedbør og vind, smell det stadig ut nye steinsprang. Dette ser det ut til at det er umogeleg å få gjort noko med. Det einaste som difor nyttar er TUNNEL
Eg har ikkje statistikk over rasa her inne. Men for meg virkar dei å kome hyppigare og hyppigare etter som ein legg meir og meir pengar i reinskinga av fjellsida. Ikkje som ein konsekvens, men pga av klimaendringane. (Eg har pendla gjennom Hundsåna kvar dag i 15 år. Om det har vore nære på å få fjellet i hovudet nokre gonger, prisar eg meg i dag lukkeleg over at eg er like heil). For alle til å sjå så fungerer ikkje naudsarbeidet med denne reinskinga godt nok. Kranen ein nyttar rekk minimalt oppover det bratte fjellet. Så 3 dagar tok det før det ramla frå fjellet igjen (om ikkje akkurat frå same plassen dei skifta nett no) Spør du meg er det hol i hovudet å legge ned så mykje midlar på dette. Hadde ein brukt kronene til tunnel i staden, hadde ein kome langt på veg allereie. Ansvarleg mynde må no ta tak og forsere fram ei tunnelløysing vi kan leve med. Eg reknar med ordføraren er på saka igjen….
Dotter mi, som kom frå oss i Stongfjorden med barnebarnet mitt i bilen på veg til Førde igjen mandagskvelden, hamne nesten midt opp i det nye raset. Eg ba ho kome seg der i frå. Vi fekk så ringt og gitt beskjed til vegvesenet som stengde vegen. Vi kan igjen prise oss lukkelege over at det ikkje gjekk menneskeliv tapt … Men kva med neste gong det rasar….? Og kor mange gonger må vi skrike opp om denne vanvittige situasjonen…? Eg synest det er ganske utruleg at dette rike landet vårt ikkje har råd til å sikre liv og helse for oss som bur her. Sikre oss frå eit så openbart farleg fjell.
Gustav Skaar
Stongfjorden
Legg inn en kommentar