onsdag 12. juni 2013

Sauer på topp

Foto mobil (lomoaktig)
I dag var det trekt sauer heilt til topps på Bakkefjellet. Ja, det vart næring for dei i høgda i år òg. Det såg spøkje ut ei stund. Men vår blir det no alltid. Kven det er sine veit eg ikkje. Det var iallefall spelsauer med gult merke. Heilt sikkert lokalt frå Holmedal. Folk såg eg ikkje. 

Elles var eg ganske heldig ved at eg slapp regnet i ettermiddag. Det begynte nemleg å regne på veg heim igjen. 

Apropos bildet ovanfor, så las eg om uår i Firda hin dagen. I gamle dagar hadde vel våren i år gjort til at året vi no er inne i vart rekna som uår. Den gong måtte ein til med barkebrød og det som verre var for å halde liv i seg sjølv og familen. Mykje har heldigvis endra seg her til lands sidan den gong. I dag harvar bonden opp igjen dei isbrende bøane og sår i att.

Ja, som om ikkje dette er eit godt nok, så las eg i går at halvparten av maten her til lands blir kasta. Det er nesten som ein ikkje skulle tru det var sant. Eg synest at "overflodssamfunn" er ein mild betegnelse for dette. Vi har det så godt her til lands at det nesten er ei skam. (Iallefall i denne samanhang). Dette er ei problemstilling som bør opp på høgste plan for å gjere noko med.  

 
Legg inn en kommentar