torsdag 20. juni 2013

...og oppatt


Eg gjekk meg inn i ein kvinnestim oppe i bakkane på Bakkefjellet i dag. Ja, dei ville visst ikkje sleppe meg forbi. Kvifor ikkje fekk eg ikkje svar på. No er det forsåvidt ein grei adspredelse det å gå bak damene, men diverre har eg då litt lett for å misse fokus. Noko anna er skvaldringa som føl med. Nei, det greiaste er i grunn å vere sin eigen herre. Fullt fokusert på det ein held på med. Ja, alt til si tid. 

No sprang eg utanom følgjet ned igjen. Eg har trakka meg forderva og rulla omkol i slike møte før, jamfør ovanfor, so no gjekk det bra. Ja, som eit skot fòr eg ned att. Som ein dans på roser...  
Legg inn en kommentar