onsdag 26. juni 2013

Ho lyt gje tòl...Vi feira Amalie sin 4 årsdag i Movika i går ettermiddag.
Bilda her i frå held eg noko tett til brystet.
Men ovanfor er døtrene mine Kristine og Ingebjørg.

Kristine og Rudi (oppe t.v. for Ingebjørg)
ventar no på overtid på baby-guten sin.
Lukke til Kristine !
Takk for fin feiring til Ingebjørg og Sondre !

(P.S. Margunn (eldste dotter) med familie er i Tyrkia)
Legg inn en kommentar