søndag 12. mai 2013

Ref tidleg

Med referanse til bloggen i går om å stå tidleg opp, og fordelane med det, så er sjølvsagt ein av desse openberr - du får meir ut av dagen. Personleg brukar eg i grunn å stå opp på same tid anten det er helg eller kvardag. Nokolunde då. Å halde ein stabil døgnrytme trur eg er viktig. 

No om sommaren kjenner eg at lyset påverkar meg. Eg vaknar tidlegare når det er lyst ute. Dette har nok sikkert noko med alderen å gjere, men frå naturen si side trur eg det er viktig at kroppen mest mogeleg får bestemme døgnrytmen sjølv, og ikkje klokka. Sjølvsagt vanskeleg når ein går i full jobb, men for meg er det iallefall like naturleg å stå opp tidleg om helgane som om kvardagane. Såleis fekk eg mykje ut av denne dagen òg. Mellom anna ein tur nummer to - ikkje overraskande kanske, på fjelltrimposten på Blåfjellet igjen. 
Legg inn en kommentar